U bent hier

Bevolkingsonderzoeken naar kanker: "Tijdig opsporen is belangrijk, kwaliteit blijft grootste prioriteit"

26/10/17

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin stelt vandaag, binnen het kader van de Gezondheidsdoelstelling Bevolkingsonderzoeken naar kanker, samen met het Centrum voor Kankeropsporing en Stichting Kankerregister het jaarrapport 2017 voor. De sensibiliseringscampagnes van de Vlaamse overheid en haar partners werpen hun vruchten af, want voor het eerst in jaren is de participatie voor alle drie de bevolkingsonderzoeken gestegen. De kwaliteit van de bevolkingsonderzoeken is ook opnieuw verbeterd. De screenings naar borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker blijven erin slagen meer kankers in een vroeg stadium te vinden. Kwaliteit blijft hierbij de grootste prioriteit. De Vlaamse overheid wil nog meer acties naar doelgroepen die nu onvoldoende deelnemen. Ook het inzetten op snellere en correcte opvolgonderzoeken is essentieel.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen: “Dankzij onze Bevolkingsonderzoeken borst-, dikkedarm- en baarmoederhalskanker kiezen meer dan 500.000 Vlamingen er jaarlijks voor om zich te laten onderzoeken. We zien dat die onderzoeken erin slagen kankers in een vroeg stadium op te sporen, zodat de mensen een betere genezingskans hebben. Maar we moeten blijven zoeken naar manieren om met deze onderzoeken nog meer mensen te bereiken en om de kwaliteit van de onderzoeken permanent te verbeteren.” De belangrijkste cijfers uit het jaarrapport vindt u als bijlage bij dit bericht.

Bevolkingsonderzoek borstkanker: deelnamegraad nog niet bereikt maar verder gestegen, en nog snellere resultaatsmededeling

Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker is er voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar zonder symptomen van borstkanker. De deelname aan dit bevolkingsonderzoek nam met 3% toe (52%). In 2018 zullen we voor de vrouwen die zich niet laten screenen de redenen tot niet-deelname verder onderzoeken zodat we gerichte acties kunnen ondernemen. Directeur van het Centrum voor Kankeropsporing, Dr. Patrick Martens: “Het aantal vrouwen dat haar resultaat binnen de 14 dagen krijgt, is verder gestegen en bedraagt nu 90%. We slagen er dus in om steeds sneller door te verwijzen indien er verder onderzoek nodig is, en om sneller gerust te stellen indien er geen reden tot onrust is.”

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: extra sensibilisering via de huisarts is nodig alsook het opzetten van een faalveiligheidssysteem

Voor vrouwen van 25 tot 64 jaar is het aangewezen om zich driejaarlijks te laten screenen voor baarmoederhalskanker d.m.v. een uitstrijkje. Vrouwen die zich niet of niet tijdig laten screenen, maar voor wie een onderzoek wel aangewezen is, krijgen een uitnodigingsbrief. Dr. Patrick Martens: “We zien in onze cijfers dat we met het bevolkingsonderzoek meer potentiële baarmoederhalskankers in een vroeg stadium opsporen, wat de kans op genezing en minder ingrijpende behandeling verhoogt. Maar om nog meer vrouwen aan te zetten zich te laten screenen onderzoeken we hoe de huisarts nog beter betrokken kan worden bij dit bevolkingsonderzoek. Bovendien merken we dat de opvolgingsgraad van zowel afwijkende uitstrijkjes als die van uitstrijkjes van onvoldoende kwaliteit nog sterk verbeterd kan worden. Daarom plannen we de opzet van een faalveiligheidssysteem waarin we de huisarts en gynaecoloog van de dames gaan betrekken".

Bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker: grotere deelname én grotere groep die afwijkend resultaat wel correct laat opvolgen door coloscopie

Mannen en vrouwen van 55 t.e.m. 74 jaar krijgen om de 2 jaar een stoelgangtest (iFOBT) thuis opgestuurd. Die kunnen ze gratis terugsturen naar een labo voor onderzoek op dikkedarmkanker. Dr. Patrick Martens: De deelname aan het bevolkingsonderzoek nam met 3,1% toe t.o.v. vorig jaar (54,5%). Dit is mooi nieuws aangezien door het Bevolkingsonderzoek kankers vroegtijdig worden opgespoord, nog voor ze symptomatisch worden. 6,6% heeft een afwijkend resultaat. Helaas laat 14,4% van de mensen met een positieve stoelgangstest het correcte vervolgonderzoek niet doen. Dat cijfer is al gedaald t.o.v. vorig jaar, maar een coloscopie blijft essentieel. De redenen om geen vervolgonderzoek te plannen worden verder onderzocht. Daarnaast worden ook de huisartsen hiervoor extra gesensibiliseerd. Het aantal personen die een coloscopie moeten ondergaan is wel gedaald t.o.v. voorgaande jaren. De eerste screeningsronden (2013 en 2014, waarin voornamelijk oudere personen werden uitgenodigd, zijn immers voorbij, en personen worden nu ook een tweede keer uitgenodigd (de stoelgangtest wordt immers om de 2 jaar aangeraden).

Bron: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief