U bent hier

AZ Sint-Maarten behaalt NIAZ-kwaliteitslabel

05/10/16

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft het internationale NIAZ-kwaliteitslabel toegekend aan AZ Sint-Maarten, dat zich hierdoor voegt bij de kopgroep van Vlaamse ziekenhuizen die slaagden voor een externe kwaliteitscontrole. Met dit label heeft AZ Sint-Maarten het bewijs in handen dat het haar patiënten een hoog niveau van kwalitatieve en veilige zorg biedt en dat ook de werkcultuur gericht is op continue verbetering 

Van 23 tot 27 mei 2016 onderwierpen tien auditoren van NIAZ alle afdelingen op de drie campussen van AZ Sint-Maarten aan een grondige controle en gingen ze na of er op een kwaliteitsvolle en veilige manier gewerkt wordt. Het traject dat een patiënt doorloopt werd van A tot Z onder de loep genomen.  Onze werking werd geobserveerd en aan de hand van 86 interviews met meer dan 150 medewerkers  geëvalueerd. Honderden documenten werden ter inzage voorgelegd. En vandaag kennen we het resultaat: we zijn geslaagd!

Meerjarentraject

Vier jaar terug nam AZ Sint-Maarten de beslissing om zijn kwaliteit te laten meten door een bevoegde onafhankelijke instantie. Er werd gekozen voor het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). 

Het accreditatietraject verliep gefaseerd. Het begon met het opzetten van een degelijke projectstructuur in de schoot van een stuurgroep. Aan de hand van het normenkader werden de nodige verbeterprocessen geïmplementeerd. Via interne audits en veiligheidsrondes werd de kwaliteitswerking getoetst en verder verbeterd. Voorafgegaan door een proefaudit, vond in mei 2016 dan de ‘echte’ externe audit plaats.  

Een mooi resultaat

Jan Ennekens, algemeen directeur AZ Sint-Maarten: “Kwaliteit is al jaren een prioriteit in ons beleid. Het zit vervat in onze missie en visie, en het is één van onze kernwaarden. Maar je mag nog zo’n mooi beleid en procedures hebben, het komt erop aan te weten hoe de praktijk eruit ziet en in hoeverre kwaliteit ingebed zit in onze werking en in ons denken. Door dit te laten toetsen, weet je pas echt of je goed bezig bent. De samenleving heeft recht op de hoogste kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.  We willen dan ook transparant zijn over hoe we als ziekenhuis presteren.” 

 

De auditoren hadden tal van complimenten. Zo bijvoorbeeld voor de real-time controles op de afdelingen voor het opvolgen van het bloedtransfusieproces, het project rond medicatieveiligheid op de afdeling intensieve zorg,  de patiëntgerichte organisatie van de borstkliniek, het proces van voorschrijven tot uitgifte van cytostatica en de voelbare betrokkenheid van de ruime organisatie bij kwaliteitsverbetering. Zoals het hoort bij een audit zijn er ook aandachtspunten, waaronder het verder inzetten op veilig gebruik van gevaarlijke stoffen door medewerkers, het centraliseren van informatie uit functioneringsgesprekken en het vastleggen van afspraken rond afsluitbaarheid van alle medicatieruimtes.

dr. Michel Vandenbroucke, voorzitter van de medische raad : ‘Vanaf het begin waren we als artsen actief bij de besluitvorming betrokken : de beslissing het accreditatietraject aan te vatten, de keuze van de partners hierbij, de structuur en de samenstelling van de verschillende stuur- en projectgroepen, tot en met de inhoudelijke realisatie van werkafspraken.  Waar de artsen in de beginfase eerder koele minnaars van accreditatie waren, groeide snel een voortschrijdend inzicht.  Vandaag beseffen alle artsen dat de individuele en patiëntgerichte aanpak niet bedreigd wordt door accreditatie, integendeel.  De transparantie en de uitgeschreven werkafspraken maken het ons als artsen mogelijk ons uitsluitend te kunnen focussen op de patiënt en op het verder verbeteren van de kwaliteit van onze eigen medische aanpak.’

 

Met het kwaliteitslabel naar de nieuwbouw

In 2018 verhuist AZ Sint-Maarten naar een gloednieuw ziekenhuis waar het haar drie campussen bundelt. De accreditering was een mooie voorbereiding op de integratie en de verhuis naar de nieuwbouw. “We hebben immers heel wat stappen gezet in het uniform maken en afstemmen van procedures”, stelt Jan Ennekens. “De NIAZ-accreditatie geldt voor een periode van vier jaar. Dit is dan ook geen eindpunt. Onze kwaliteit verbeteren zien we als een doorlopende opdracht. We gaan nu aan de slag met de aanbevelingen uit het NIAZ-rapport en in 2020 willen we klaarstaan voor de volgende audit.

Bron: Az Sint-Maarten - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief