U bent hier

Artsensyndicaten eisen de ontbinding van het akkoord artsen-ziekenfondsen

21/10/16

De drie representatieve artsensyndicaten BVAS (Belgische Vereniging van Artsensyndicaten), KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS) en AADM (Alliantie Artsenbelang – Domus Medica) verzetten zich met klem tegen het door de regering besliste begrotingsbudget voor de gezondheidszorg dat ze op de algemene raad van maandag 17 oktober 2016 heeft neergelegd.

De opgelegde bijkomende besparingen die voor de gezondheidszorgsector leiden tot een groeinorm van amper 0,5% zijn onhaalbaar als men een antwoord wil bieden op de noden van de maatschappij. Het Planbureau raamt de reële groei van de zorgnood immers op 2,2%. De eenzijdige lineaire besparingen zullen leiden tot een afbraak van de zorg en hypothekeren noodzakelijke vernieuwingen in een veranderend zorglandschap die niet alleen de artsen maar ook de patiënten treffen.

De artsensyndicaten hebben in het belang van de patiënten en de artsen altijd getracht om evenwichtige akkoorden af te sluiten. Alhoewel de artsensyndicaten al grote reserve hadden bij het voorgestelde budgettaire kader in 2016 hebben zij toch een akkoord voor twee jaar afgesloten. Een belangrijke voorwaarde daarin was dat er geen nieuwe besparingen werden opgelegd.  Het nieuwe begrotingsvoorstel gaat daar regelrecht tegen in (onder andere door het niet toekennen van de indexmassa).

Voor de artsensyndicaten is de limiet bereikt.  Door deze eenzijdige besparingen van de minister is het vertrouwen volledig weg en wordt een verdere constructieve samenwerking quasi onmogelijk. De artsensyndicaten vragen dan ook de van rechtswege ontbinding van het bestaande akkoord op basis van art 13.1.2 van het huidige akkoord.

De artsensyndicaten verwachten van de minister overtuigende stappen die het vertrouwen in het overleg kunnen herstellen en zullen zich verder beraden over verdere acties. 

Bron: Verenigde Artsensyndicaten

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief