U bent hier

Akkoord over persoonsvolgende financiering voor thuisbegeleiding

09/05/16

Vlaams minister Jo Vandeurzen heeft vandaag met het Vlaams Welzijnsverbond, de federatie van sociale ondernemingen (SOM) en een delegatie van de diensten thuisbegeleiding een akkoord bereikt over de inkanteling van de diensten thuisbegeleiding in het systeem van de persoonsvolgende financiering.

Centraal in het bereikte akkoord staat de continuïteit van de ondersteuning aan de huidige cliënten thuisbegeleiding. Het bleek voor alle partijen evident dat voor deze cliënten de dienstverlening verdergezet moet kunnen worden als zij dat wensen.

Om handicapspecifieke ondersteuning aan huis, de kernopdracht van diensten thuisbegeleiding, ook in de toekomst te blijven garanderen, wordt hen een betere financiering toegekend dan het overige aanbod in rechtstreeks toegankelijk hulp. De regeling geldt voor alle zorgvragen van minderjarigen die zij opnemen. Dit geeft hen de nodige ruimte om, als sociale ondernemers, een kwaliteitsvol personeelsbeleid te blijven voeren en werkzekerheid aan hun medewerkers te bieden. 

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Persoonsvolgende financiering geeft de cliënt de regie van zijn ondersteuning in handen. Met deze afspraken zijn diensten thuisbegeleiding in staat om kwaliteitsvolle ondersteuning aan huis te blijven bieden, flexibel en vraaggestuurd.”

De persoonsvolgende financiering (PVF) wordt in de komende jaren uitgerold voor de ondersteuning van alle personen met een handicap. Het PVF werkt vraaggericht naar de gebruiker in plaats van aanbodgestuurd, waardoor hij zelfstandig kan beslissen over de ondersteuning die hij wenst.

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief