U bent hier

Aedifica verwerft vastgoed Duitse zorgvoorziening

13/06/17

Aedifica meldt een akkoord met betrekking tot de acquisitie van een site van huisvesting voor senioren in Duitsland. De site van huisvesting voor senioren Seniorenresidenz Laurentiusplatz1 heeft een uitstekende ligging in het centrum van Wuppertal-Elberfeld (350.000 inwoners, deelstaat Noordrijn-Westfalen). Het betreft een historisch kantoorgebouw (een beschermd monument uit de 19de eeuw) dat in 1998 gerenoveerd en verbouwd werd tot een woonzorglocatie.

De site heeft een capaciteit van 79 eenheden, waarvan 69 eenheden bestemd zijn voor senioren die zelfstandig willen wonen met zorg en diensten op aanvraag, en waarvan 10eenheden bestemd zijn voor senioren met hoge zorgbehoeften (rustoordkamers). Aedifica voorziet een budget van ca. 3 miljoen € voor renovatiewerken. De uitbating van de site zal tijdens de werken worden verdergezet. De voltooiing van deze renovatiewerken wordt verwacht eind 2018. 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “Aedifica is verheugd om kort na de afronding van haar kapitaalverhoging ook in Duitsland de groei van haar zorvastgoedportefeuille verder te zetten. Aedifica verwerft een site die wonen en zorg voor zorgafhankelijke senioren combineert met zelfstandig wonen voor senioren met een dienstenaanbod op aanvraag. Het gebouw is een historisch pand met een centrale, stedelijke ligging. Het gebouw is in exploitatie, maar Aedifica zal na de acquisitie nog investeren in renovatiewerken. Zoals eerder ook in België is gebleken, laat deze investeringsstrategie toe kwalitatief goede gebouwen te verwerven aan aantrekkelijke rendementen. Andere investeringen zullen nog volgen.” 

Het akkoord voor de acquisitie van deze site door Aedifica NV is nog aan voornamelijk administratieve opschortende voorwaarden onderworpen. Die voorwaarden zullen in principe in de zomer van 2017 vervuld worden, waarna Aedifica de koopprijs zal betalen en automatisch de eigendom en het genot van de gebouwen zal verwerven. De conventionele aanschaffingswaarde bedraagt ca. 5 miljoen €. De totale investering van Aedifica met inbegrip van de renovatie zal derhalve op termijn ca. 8 miljoen € bedragen. De operatie wordt gefinancierd door middel van Aedifica’s kredietlijnen. 

De site wordt uitgebaat door een entiteit van de groep Medeor Seniorenresidenzen (Seniorenresidenz Laurentiusplatz GmbH), een regionale speler in de sector van de seniorenzorg in Duitsland. De groep is al uitbater van een Aedifica-site. De huurovereenkomst die gesloten werd voor deze site is een niet-opzegbare double net langetermijnovereenkomst van 25 jaar. Het initiële brutohuurrendement bedraagt ca. 6,5%. 

Duitse portefeuille

Na de verwezelijking van de hierboven vermelde opschortende voorwaarden zal de Duitse portefeuille van Aedifica 22 sites van huisvesting voor senioren tellen met een totale capaciteit van 2.246 bewoners. Ze zijn gelegen in Beieren, Berlijn, Noordrijn-Westfalen, Thüringen, Saksen, Nedersaksen, Saksen- Anhalt en Schleswig-Holstein. De globale conventionele aanschaffingswaarde van deze portefeuille zal ca. 208 miljoen € bedragen. 

Bron: Aedifica - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief