U bent hier

Aedifica tekent overeenkomst voor de bouw van zeventien rustoorden in Duitsland

22/08/17

Aedifica meldt het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met Specht Gruppe voor de bouw van zeventien rustoorden in Duitsland. 

De (te bouwen) rustoorden zullen gelegen zijn in verschillende deelstaten in het noorden van Duitsland op zowel stedelijke als landelijke locaties. De woonzorglocaties zijn gericht op senioren met hoge zorgbehoeften (“Pflegeheim”) en zullen nagenoeg volledig bestaan uit eenpersoonskamers. Naast standaardkamers worden er ook grotere kamers (suites) voorzien, die gericht zijn op het hogere segment van de markt. De gebouwen zullen ook andere functies huisvesten, zoals een dagverzorgingscentrum voor senioren en in sommige gevallen een kinderdagverblijf of apotheek. Een enkel gebouw zal ook een aantal seniorenappartementen (met zorg en diensten op aanvraag) bestemd voor zelfstandig wonen omvatten. Na de realisatie van alle gebouwen, zal deze portefeuille een totale capaciteit van ca. 1.500 eenheden hebben. 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “Aedifica is zeer verheugd om een samenwerkingsovereenkomst aan te kondigen voor de bouw van zeventien nieuwe rustoorden in Duitsland. Het is niet alleen de meest omvangrijke transactie die Aedifica tot op heden heeft afgesloten, het gaat bovendien ook over woonzorglocaties van hoge kwaliteit: zeventien nieuwbouw “Pflegeheime” gericht op senioren met hoge zorgbehoeften in het midden- tot hogere segment van de markt en geïntegreerd in een “campusconcept” met een divers aanbod van diensten en woongelegenheden. Aedifica zet hiermee een grote stap voorwaarts in de opbouw van haar Duitse zorgvastgoedportefeuille.” 

De gebouwen zullen doorgaans gelegen zijn op een zorgcampus waar tevens gebouwen met seniorenappartementen (met zorg en diensten op aanvraag) bestemd voor zelfstandig wonen zullen worden gebouwd. Die seniorenappartementen worden, behoudens een enkele uitzondering, in afzonderlijke gebouwen voorzien, die niet door Aedifica worden verworven. 

Aedifica zal in de komende maanden en naar verwachting uiterlijk tegen het einde van het tweede kwartaal van 2018 de grondposities verwerven via de overname van de controle van bestaande vastgoedvennootschappen van de Specht Gruppe (in principe op voorwaarde van het bekomen van de vereiste stedenbouwkundige vergunningen). Na de verwerving van de controle zal gestart worden met het oprichten van de gebouwen. Daarvoor wordt een overeenkomst gesloten met Residenz Baugesellschaft, een onderneming van de Specht Gruppe, die de nieuwe gebouwen zal realiseren aan een gegarandeerd budget en die tevens de tijdige oplevering ervan garandeert. In de veronderstelling dat alle bouwvergunningen bekomen worden, zou de totale investering van Aedifica op termijn ca. 200 miljoen € bedragen. De eerste gebouwen zullen naar verwachting vanaf eind 2018/begin 2019 worden opgeleverd.

De operatie zal worden gefinancierd door middel van Aedifica’s kredietlijnen. 

Alle sites zullen worden verhuurd aan Residenz Management GmbH, een onderneming van de Specht Gruppe, en worden uitgebaat door ervaren uitbaters. De sites zullen worden verhuurd op basis van niet-opzegbare langetermijnovereenkomsten van 30 jaar. Het onderhoud wordt daarenboven afgedekt door een in de tijd beperkte triple net garantie. De initiële huurrendementen zullen ca. 5,5% bedragen. 

Spech Gruppe

Specht Gruppe beschikt over nagenoeg dertig jaar ervaring in de ontwikkeling, bouw en uitbating van zorgvastgoed voor senioren. Sinds 1988 realiseerde de groep al meer dan 100 zorgvastgoedsites in bijna alle Duitse deelstaten. Daarnaast is de Specht Gruppe uitbater van een revalidatiekliniek in Bremen, een van de grootste private thuiszorgorganisaties in noord-Duitsland, vier dagverzorgingscentra en staat ze in voor de uitbating en het beheer van meer dan 500 woongelegenheden voor senioren. De oprichter en directeur-aandeelhouder, de heer Rolf Specht, werd in 2010 in Bremen tot ondernemer van het jaar verkozen. Aedifica werkte al eerder samen met Specht Gruppe voor de verwerving van een portefeuille van acht rustoorden in 2014.

Duitse Portefeuille

Na de verwezenlijking van de acquisitie van Seniorenresidenz Laurentiusplatz (aangekondigd op 31 mei 2017 en afgerond op 30 juni 2017) en de verwezelijking van de acquisitie van Seniorenheim am Dom in Halberstadt (aangekondigd op 13 juni 2017 en afgerond op 28 juli 2017), telt de Duitse portefeuille van Aedifica 23sites van huisvesting voor senioren met een totale capaciteit van 2.375bewoners. Ze zijn gelegen in Beieren, Berlijn, Noordrijn-Westfalen, Thüringen, Saksen, Nedersaksen, Saksen-Anhalt en Schleswig-Holstein. De globale conventionele aanschaffingswaarde van deze portefeuille zal ca. 221 miljoen € bedragen.

Na de oplevering van de hierboven vermelde projectontwikkelingen, zal de Duitse portefeuille van Aedifica 40 sites tellen met een capaciteit van ca. 3.900 bewoners en een globale conventionele aanschaffingswaarde van ca. 420 miljoen €. Aedifica zal dan ook sites in Mecklenburg-Voorpommeren en Bremen bezitten. 

Bron: Aedifica - eigen berichtgeving

 

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief