U bent hier

Aedifica tekent overeenkomst voor de acquisitie van twee zorgsites in Nederland

25/07/17

Aedifica meldt het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen Aedifica, Stichting Rendant en HEVO om op twee sites gebouwen te realiseren die de bestaande, verouderde gebouwen van Stichting Rendant zullen vervangen door nieuwbouwen. 

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: “Aedifica is verheugd om een samenwerkingsovereenkomst aan te kondigen voor de bouw en acquisitie van twee nieuwe gebouwen in Nederland, met seniorenappartementen die bestemd zijn voor senioren die zelfstandig willen wonen met zorg en diensten op aanvraag. Deze investering in Nederlands zorgvastgoed luidt bovendien een nieuwe samenwerking in met een not-for-profit exploitant. Het is overigens een eerste casus waarin Aedifica in samenwerking met een Nederlandse stichting een vervangingsnieuwbouw zal verwerven die bestaande, verouderde gebouwen van de betrokken stichting zal vervangen.” 

De sites zijn gelegen in de steden Leeuwarden (96.000 inwoners, provincie Friesland) en Heerenveen (50.000 inwoners, provincie Friesland). Beide sites zullen ca. 130 wooneenheden omvatten die bestemd zijn voor senioren die zelfstandig willen wonen met zorg en diensten op aanvraag. De voltooiing van de werken wordt verwacht in de tweede helft van 2019. 

Aedifica Nederland BV, een Nederlandse 100%-dochtervennootschap van Aedifica NV, zal de eigendom van beide sites in principe in de tweede helft van 2017 verwerven (op voorwaarde van het bekomen van de vereiste stedenbouwkundige vergunningen). Na de verwerving van de sites zullen de bestaande gebouwen gesloopt worden en door nieuwe gebouwen vervangen worden. Daarvoor wordt een turnkey opleveringsovereenkomst gesloten met HEVO BV, die de nieuwe gebouwen aan Aedifica zal leveren. De totale investering van Aedifica zal op termijn ca. 40 miljoen € bedragen. De operatie wordt gefinancierd door middel van Aedifica’s kredietlijnen. 

De sites zullen worden uitgebaat door Stichting Rendant, een Nederlandse not-for-profit organisatie in de seniorenzorgsector. Stichting Rendant exploiteert thans twee locaties in de provincie Friesland en heeft ruim 50 jaar ervaring op het gebied van seniorenhuisvesting en dienstverlening. Aedifica verheugt zich over deze nieuwe samenwerking met een kwaliteitsvolle Nederlandse not-for- profit speler in de zorgsector. De huurovereenkomsten die gesloten worden voor deze sites zijn niet-opzegbare triple net langetermijnovereenkomsten van 25 jaar. De initiële huurrendementen zullen ca. 5,5% bedragen. 

Bron: Aedifica - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief