U bent hier

Aedifica breidt uit in België en Duitsland

29/06/16

Aedifica is weer aan het uitbreiden. De vastgoedvennootschap meldt een akkoord met betrekking tot de acquisitie van wzc Jardins de la Mémoire in Anderlecht, de uitbreiding van een rustoord in Duitsland en reageert op het voorstel voor verlaagde roerende voorheffing van de Belgische Minister van Financiën.

Stefaan Gielens, CEO van Aedifica, stelt: "Met de acquisitie van woonzorgcentrum Jardins de la Mémoire versterkt Aedifica opnieuw haar portefeuille van zorgvastgoed in België. Deze transactie toont aan dat naast de internationale expansie in Nederland en Duitsland ook België nog steeds potentieel biedt voor een gespecialiseerde zorgvastgoedinvesteerder als Aedifica. Ook maakt Aedifica van de gelegenheid gebruik om de afronding van het eerste uitbreidingsproject van één van haar Duitse sites aan te kondigen en om het recente persbericht van de Belgische Minister van Financiën inzake de voorgestelde vermindering van de roerende voorheffing onder de aandacht te brengen."

Jardins de la Mémoire

Jardins de la Mémoire is gelegen in Anderlecht. De site heeft een uitstekende ligging vlakbij de Brusselse Ring op de universitaire campus van de Université libre de Bruxelles (ULB), waar ook het Erasmusziekenhuis zich bevindt. Het woonzorgcentrum is gespecialiseerd in de opvang van personen met dementie. Het gebouw werd voltooid in 2005. Jardins de la Mémoire biedt plaats aan 110 residenten, verdeeld over 70 eenpersoonskamers en 20 tweepersoonskamers.

De conventionele aanschaffingswaarde van het ingebrachte onroerend goed bedraagt ca. 11 miljoen € en de lening ca. 7 miljoen €. Nieuwe Aedifica-aandelen zullen dus uitgegeven worden voor een bedrag van ca. 4 miljoen €.

Het terrein waarop het gebouw zich bevindt, is voorwerp van een erfpachtovereenkomst met een resterende duur van 83 jaar. De ULB behoudt de naakte eigendom van dit terrein.

De uitbater van het wzc is de vzw Les Jardins de la Mémoire, die in de loop van de zomer 2016 een entiteit van de groep Senior Living Group zal worden. Senior Living Group is een dochtervennootschap van de Korian groep, een toonaangevende Europese speler op het vlak van seniorenzorg. Senior Living Group exploiteert thans ca. 6.500 bedden in meer dan 50 sites en stelt meer dan 3.500 medewerkers tewerk. De groep is al uitbater van meerdere sites van Aedifica.

Deze investering in België toont aan dat naast de internationale expansie in Nederland en Duitsland ook de Belgische thuismarkt nog steeds potentieel biedt voor een gespecialiseerde zorgvastgoedinvesteerder als Aedifica.

Die Rose im Kalletal

Aedifica meldt de vervulloing van de opschortende voorwaarden voor de acquisitie van de uitbreiding van het rustoord Die Rose im Kalletal in Kalletal (Noordrijn-Westfalen, Duitsland), zoals aangekondigd in het persbericht van 1 oktober 2015. Een dochtervennootschap van Aedifica NV heeft de koopprijs betaald en heeft het genot van het gebouw verworven met ingang van 15 juni 2016.

De uitbreiding van het rustoord bestaat uit een nieuwbouw van 28 bedden voor dementerende patiënten. Deze uitbreiding maakt het voor de uitbater (Medeor Senioren-Residenzen GmbH) mogelijk om de capaciteit van de site op 97 eenheden te brengen.

Die Rose im Kalletal is gelegen in het centrum van Kalletal. Het rustoord werd in 2014 verworven via Aedifica Luxemburg I SARL, dochtervennootschap van Aedifica NV. Het rustoord is verhuurd op basis van een double net langetermijnovereenkomst van 23 jaar. Deze langetermijnovereenkomst genereert een double net rendement van meer dan 6 %. Het geïnvesteerde budget in de uitbreiding bedraagt minder dan 3 miljoen €.

Deze investering in Duitsland sluit perfect aan bij de strategie van Aedifica in het segment van huisvesting voor senioren, die onder meer erop gericht is zowel bestaande vastgoedsites door ontwikkeling te versterken en te verbeteren als nieuwe projecten te ontwikkelen in samenwerking met huurders/operatoren. Die strategie maakt het mogelijk een portefeuille op te bouwen van kwalitatief goede gebouwen die interessante rendementen bieden.

Voorstel voor verlaagde roerende voorheffing

De Belgische Minister van Financiën heeft op 10 juni in een persbericht aangekondigd dat hij "aan de regering zal voorstellen om de wet van 26 december 2015 aan te passen. Die aanpassing moet ervoor zorgen dat GVV's die voor minstens 60% van hun investeringen richten op gebouwen uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt voor gezondheidszorg opnieuw kunnen genieten van een verlaagd tarief voor de roerende voorheffing op dividenten".

Dat verlaagd tarief zou 15% bedragen (tegenover een normaal tarief van 27% op heden), en zou van kracht worden vanaf 1 januari 2017.

Onder voorbehoud van de analyse van de definitieve (nog goed te keuren) wetteksten, zullen de aandeelhouders van Aedifica kunnen genieten van dat verminderde tarief, aangezien meer dan 60% van haar vastgoedportefeuille geïnvesteerd is in de sector van huisvesting voor senioren; die sector komt immers overeen met "vastgoed bestemd voor zorgeenheden en huisvesting aangepast aan gezondheidszorg", zoals werd vermeld in het persbericht van de minister.

Aedifica verwelkomt deze aankondiging die de rol ondersteunt van professionele investeerders die zich specialiseren in zorgvastgoed, zoals Aedifica, en die haar aandeelhouders direct ten goede komt.

Bron: Aedifica / Eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief