U bent hier

5 euro korting op dagprijs Vlaamse woonzorgcentra door nieuw subsidiesysteem

17/03/17

Het nieuwe subsidiëringssysteem voor de infrastructuur van de residentiële ouderensector is definitief door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Dit hervormde financieringssysteem is aangepast aan de normen die de EU oplegt. Nieuwe en vernieuwde woon-zorgcentra komen nu in aanmerking voor een infrastructuurforfait van 5 euro per dag per woongelegenheid. Zo bewerkstelligt het systeem in principe meteen een betere betaalbaarheid van de woon-zorgcentra.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Met deze beslissing maakt de Vlaamse Regering werk van een nieuwe manier om subsidies toe te kennen voor infrastructuur in de residentiële ouderenzorg. Dit komt de bewoner direct ten goede. Gelijktijdig werden de diverse infrastructuurnormen voor de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf geharmoniseerd en geactualiseerd. Dit is belangrijk want kwaliteitsvolle en duurzame infrastructuur maken deel uit van een goede zorg. ”     

5 euro korting per dag

Het nieuwe subsidiëringssysteem bepaalt dat alle woonzorgcentra en centra voor kortverblijf in geval van nieuwbouw, uitbreiding of vervangingsnieuwbouw aanspraak kunnen maken op een forfaitair bedrag van 5 euro voor elke verblijfsdag van een bewoner. De voorzieningen die hiervoor kiezen zullen dan aan hun bewoners een korting toestaan op de maandfactuur van 5 euro per dag. 

Het juridische kader van dit nieuwe systeem treedt nu in werking en geldt voor de voorzieningen die vanaf 2016 een bouw of vernieuwbouw uitvoerden. Zij kunnen ingaan op de oproep die kortelings gelanceerd zal worden om het forfait te bekomen vanaf 1 januari 2018. Deze financiering zal op termijn ingekanteld worden in de persoonsvolgende financiering voor de ouderenzorg.

ESR

Het forfaitair systeem werd formeel aan de ESR-toets van het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) onderworpen. Het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR) bevat de registratieregels die moeten worden toegepast om een onderling samenhangende, betrouwbare en vergelijkbare kwantitatieve beschrijving van de economieën van de lidstaten van de EU te verkrijgen.

Bron: Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief