U bent hier

2018 begint goed voor de Vlaamse woonzorgcentra

Na de PANO-documentaire van de VRT en de verhalen in de media over ondervoede bewoners en overwerkt personeel in onze Vlaamse woonzorgcentra, in 2017, is het tijd voor positieve beeldvorming over de Vlaamse woonzorgcentra.  Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO) is tevreden met het nieuws dat Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) de komende 2 jaar 3.785.000 euro vrij gaat maken om het welzijn van onze bewoners in woonzorgcentra te verbeteren. De preventiecoaches moeten het imago van de woonzorgcentra oppoetsen. Minister Vandeurzen wil preventiecoaches inschakelen om enkele gekende problemen in de woonzorgcentra de wereld uit te helpen. De coaches zullen de voorzieningen begeleiding en advies geven bij het preventief werken aan mondgezondheid, valrisico’s, ondervoeding en gebruik van psychofarmaca bij hun bewoners. Om een compleet beeld te geven en praktische tips ziet VLOZO meer in een multidisciplinaire aanpak.  

Het aantal ouderen neemt toe en met hen ook de vraag naar aangepaste voeding

65- plussers lopen de kans op ondervoeding als zij niet de nodige eiwitten en vezels opnemen. Een goede preventieve aanpak van ondervoeding bij ouderen kan de levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren. Véronique De Schaepmeester, gedelegeerd bestuurder VLOZO, meldt dat verschillende leden van VLOZO meer en meer fingerfood implementeren in het maaltijdgebeuren. Een groot deel van de bewoners krijgen hun maaltijden in vaste vorm gepresenteerd op een mooi versierd bord. Bewoners met dementie herkennen soms het bestek niet meer en kunnen dan niet meer zelfstandig eten. Voor bewoners, die dus niet meer met mes en vork kunnen eten, kan fingerfood een mooie oplossing bieden. Zo kunnen ze weer zelfstandig eten en voelen ze zich meteen ook beter. Het oogt niet alleen aantrekkelijk, het is nog lekker ook.

Preventiecoach of multidisciplinair team?

VLOZO heeft echter haar bedenkingen bij het aanstellen van een externe preventiecoach. Door de opgedane ervaring uit interne projecten bij verschillende van onze leden blijkt dat de kracht van een multidisciplinair team (verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, psychologen, diëtisten,….) sterk en effectief is. De problemen die aangekaart worden in de Vlaamse woonzorgcentra dienen vanuit verschillende invalshoeken bekeken te worden. Met multidisciplinaire werking zal er een adequater medicatiegebruik en inname zijn. Allereerst moet de oudere zelf inspraak hebben in eigen leven en eigen wensen uiten. Daarnaast is een werking met alle stakeholders (artsen, apothekers, …) alsook familie, vertrouwenspersonen, mantelzorgers en het zorgteam van het woonzorgcentrum broodnodig voor het welbevinden van de oudere.

Ondersteuning vanuit het beleid om de competenties van onze medewerkers aan te spreken, dat hebben onze Vlaamse woonzorgcentra nodig. Maar nieuwe extra functies maken die wettelijk aan bepaalde vereisten dienen te voldoen, lijkt niet meteen de correcte manier om de kwaliteit in woonzorgcentra te verbeteren. Samenwerking vanuit een team binnen het woonzorgcentrum kan het hoofd bieden aan deze nieuwe uitdagingen.

Een mooi voorbeeld uit de praktijk

WZC De Zwaluw te Vollezele heeft meegewerkt aan de Come- On studie. Dit was een project vanuit het riziv waarbij een aantal bewoners extra gevolgd werden rond correct medicatiegebruik. Bijvoorbeeld: geen verkeerde interacties, permanente evaluatie en bespreking van het al of niet nodig zijn en correcte hoeveelheden, inname en eventueel andere mogelijkheden. Op de werkvloer en bij de bewoners van WZC De Zwaluw zelf heeft dat heel wat in beweging gezet.

Het jaar van de acht staat voor kracht

VLOZO blijft het belang van een correcte RVT financiering met 100 procent dekking benadrukken. Laat ons dus allen samen de krachten bundelen om de kwaliteit in onze Vlaamse woonzorgcentra te verbeteren.

Bron: VLOZO - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief