U bent hier

11 miljoen voor toenemende zorgzwaarte in wzc's

26/02/16

1.226 woongelegenheden in de ouderenzorg kunnen een bijkomende erkenning krijgen als rust- en verzorgingstehuis. Dat besliste de Vlaamse Regering vandaag. Voor residenten die in hoge mate zorgbehoevend zijn wordt zo een hogere personeelsomkadering mogelijk.

De principiële goedkeuring van het Besluit van de Vlaamse Regering betekent dat voor 1.226 residenten die verblijven in een Vlaams woonzorgcentrum en in een hoge mate zorgbehoevend zijn, een hogere personeelsomkadering mogelijk wordt. Per 30 residenten met een zwaar zorgprofiel kan dit een verschil maken van 3 tot 4 bijkomende voltijdse equivalenten aan zorgpersoneel. Dit initiatief beoogt tevens een werkdrukverlagend effect voor het zorgpersoneel. Om dit te realiseren heeft de Vlaamse Regering 10,8 miljoen euro vrij gemaakt. In totaal gaat het om 162 voltijds equivalenten.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We zijn ons bewust van de toenemende zorgzwaarte in de woonzorgcentra. Bijna 11 miljoen euro kunnen we nu inzetten voor meer zorgende handen. Prioritair gaan deze middelen naar de meest kwetsbare ouderen.”

Het Besluit van de Vlaamse Regering wordt nu voorgelegd voor advies aan de Raad van State.

Bron: eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief