U bent hier

11 miljoen euro voor toenemende zorgzwaarte in woonzorgcentra

31/07/17

Op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, besliste de Vlaamse regering om bijkomend 1.226 RVT-woongelegenheden te erkennen in de woonzorgcentra. Zo ontvingen 134 woonzorgcentra het bericht dat zij passen in de planning voor het bekomen van extra erkende rust- en verzorgingswoongelegenheden (RVT-plaatsen). Vlaanderen voorziet hiervoor 11 miljoen euro extra.  De Vlaamse Regering zet zo de inhaalbeweging van een aangepaste zorgfinanciering van de woonzorgcentra, die ze op zich neemt sinds ze in 2014 na de Zesde Staatshervorming bevoegd werd, verder door.  

In totaal kunnen voor het jaar 2017 1.226 RVT-woongelegenheden bijkomend erkend worden, net zoals dit het geval was in 2016. Vergeleken met een klassieke woongelegenheid ontvangt een woonzorgcentrum (WZC) voor een rust- en verzorgingswoongelegenheid (RVT) een hogere financiering voor de zorg en ondersteuning van zwaar zorgbehoevende bewoners. Een WZC komt daarvoor in aanmerking op voorwaarde dat het meer zorgpersoneel inzet.

De 1.226 RVT-woongelegenheden vertegenwoordigen een budget van 11 miljoen euro of 203 bijkomende voltijdse medewerkers in de zorg. Jo Vandeurzen, Vlaams van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Met deze budgettaire inspanning komen we tegemoet aan de werkdruk van het zorgpersoneel. We waarborgen ook de betaalbaarheid van de zorg voor de bewoners. Nieuw is immers dat een woonzorgcentrum, dat vijf of meer bijkomende RVT-erkenningen krijgt toegewezen, vanaf dit jaar de bewonersraad moet informeren over de bestemming van de bijkomende middelen.”

De erkenning kan (terugwerkend) ingaan vanaf januari 2017.

Bron: Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief