U bent hier

€350 miljoen extra voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

25/09/17

De Vlaamse Regering zal ook in 2018 het zorg- en welzijnsaanbod verder versterken. Bij de begrotingsopmaak van 2018 krijgt het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 350 miljoen euro extra om te besteden, 115 miljoen euro hiervan is bestemd voor investeringen. Hiermee zetten we verder in op de zorg en ondersteuning van kwetsbare mensen, zoals ouderen en personen met een handicap. De blikvangers staan hieronder uitgelicht.

Personen met een handicap

We houden het groeipad voor zorg en ondersteuning voor personen met een beperking aan en versnellen zelfs de inzet van de voorziene middelen. Zo wordt naast de zorggarantie voor personen die in aanmerking komen voor een automatische toekenning van een persoonsvolgend budget, ook meer zorggarantie gerealiseerd voor personen met de grootste ondersteuningsnood. Vorig jaar werd 117,5 miljoen euro geïnvesteerd in de ondersteuning van personen met een handicap. Dit om de omslag te maken naar het systeem van de persoonsvolgende financiering. Om deze doelgroep de garantie op zorg te blijven geven, komt daar in 2018 nog eens 72 miljoen euro bij.

Ouderenzorg

Het is de uitdrukkelijke wens van de Vlaming om zo lang mogelijk thuis te wonen, ook bij stijgende ouderdom en als de zorgnood stijgt. Om aan deze wens tegemoet te komen trekt de Vlaamse Regering 17 miljoen euro uit. Hiermee investeren we in meer thuiszorg en dagverzorging. Ook voor woonzorgcentra worden extra middelen uitgetrokken. Het is een feit dat de zorgzwaarte in de woonzorgcentra stijgt. Wie in een voorziening verblijft heeft doorgaans meer zorg nodig dan vroeger. Om de kwaliteit van zorg te garanderen maakt de Vlaamse Regering daarom 21 miljoen euro voor extra personeel om de stijgende zorgzwaarte op te vangen, waarvan 11 miljoen euro voor bijkomende RVT. Daarnaast wordt 31 miljoen euro bijkomend geïnvesteerd in het aanbod om meer plaatsen te creëren, goed voor 1.400 bijkomende plaatsen in de woonzorgcentra. In totaal wordt zo 69 miljoen euro gegeven aan een versterking van de ouderenzorg. 

Kinderopvang

In de voorschoolse kinderopvang wordt ingezet om de volgende jaren de leefbaarheid van de initiatieven met een vrij tarief te verbeteren. De gezinsopvang opwaarderen en uitbreiden in de regio’s met de grootste noden, zijn expliciete doelstellingen. 

Voor het groeipad van de kinderopvang wordt 12 miljoen euro extra voorzien.

Jeugdhulp

Het actieplan jeugdhulp zetten we door en we gaan voor een zorggarantie voor heel jonge kinderen die niet langer thuis kunnen blijven, voor een forse investering in meer rechtstreeks toegankelijke hulp en laagdrempelige psychische zorg zodat sneller ondersteuning geboden kan worden. 

In de jeugdhulp wordt in 2018 13 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan 3 miljoen euro naar de pleegzorg gaat.

Zorgverzekering

De zorgverzekering maakt deel uit van de Vlaamse sociale bescherming. Hierin wordt 13,6 miljoen euro bijkomend geïnvesteerd. Binnen de Vlaamse zorgverzekering wordt de dubbele sanctie voor personen die laattijdig hun bijdragen betaalden afgeschaft. Hiervoor wordt in 2018 nog eens 4 miljoen euro voorzien.

 Infrastructuur en VIPA

In 2018 wordt ook voor investeringen in de welzijns- en zorginfrastructuur extra budget voorzien. In totaal heeft de Vlaamse Regering hiervoor 115 miljoen euro veil. Concreet gaat het om gebouwen voor personen met een handicap, kinderopvang,…

Bron: Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - eigen berichtgeving

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief