U bent hier

Disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van ZorgAndersTv. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. ZorgAndersTv behoudt zich het recht om de inhoud op deze website te allen tijde te wijzigen of te verwijderen, zonder voorafgaande aankondiging.

Aansprakelijkheid

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden, beelden als eender welke andere vorm wordt door ZorgAndersTv enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. ZorgAndersTv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Schade die voortvloeit uit incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op enige vorm van compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van ZorgAndersTv. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van ZorgAndersTv is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZorgAndersTv. 

Links

De website van ZorgAndersTv bevat links naar andere sites. ZorgAndersTv oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. 

Bescherming van persoonsgegevens

ZorgAndersTv hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de websites beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
ZorgAndersTv geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienst online te verlenen. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
    Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor direct marketing aangewend.
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Daartoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via het menu contact.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Cookies worden bij elk bezoek naar de beheerder van de website teruggestuurd en maken het mogelijk om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De volledige inhoud op deze website is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de inhoud of het gebruik van deze website behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief