U bent hier

18 mei 2017

Innovaties in de geestelijke gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg staat voor tal van uitdagingen. De toenemende maatschappelijke impact van psychische aandoeningen wordt algemeen onderkend en vergt belangrijke investering in preventie, vroegdetectie en herstelgerichte zorg. Innovaties vanuit het neurosciences onderzoek en nieuwe inzichten vanuit de psychosociale wetenschappen ondersteunen een holistische en evidence-based aanpak van de geestelijke gezondheidszorg. De organisatie van de geestelijke gezondheidszorg experimenteert met nieuwe modellen van een geïntegreerde benadering op populatieniveau, netwerking tussen de verschillende zorgpartners en het uitbouwen van een aangepast kwaliteitsbeleid. De overheid zoekt naar nieuwe instrumenten om de hervormingen in de sector geestelijke gezondheidszorg een duurzaam karakter te geven.

De studiedag wil de dynamiek in de geestelijke gezondheidszorg met concrete praktijkvoorbeelden illustreren en een forum bieden voor beleidsmakers, zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers om inzichten rond verdere innovaties uit te wisselen.

Coördinatie

Prof. Dr. G. Lemmens (UGent, UZ Gent)

Dr. W. Tambeur (UPC KU Leuven)

Programma

09u00 Inleiding  / Dr. W. Tambeur

DEEL 1 : GGZ ONDERBOUWEN MET GEGEVENS
  09u15 Populatiebenadering : kwantificeren van zorgbehoefte / Prof. dr. R. Bruffaerts
  09u45 Kwaliteitsindicatoren in de GGZ / G. Peeters
  10u15 Gegevensverzameling en contextuele psychiatrie / Prof. dr. I. Myin-Germeys

10u45 – 11u15 Pauze

DEEL 2 : INNOVATIEVE ZORGPROGRAMMA’S IN GGZ
  11u15 Zorgprogramma perinatale geestelijke gezondheid / Prof. dr. G. Lemmens
  11u45 Dialectische gedragspsychiatrie bij borderline persoonlijkheidstoornis / Dr. C. Vogels
  12u15 Uitdagingen in Forensische psychiatrie / Prof. dr. I. Jeandarme

13u00 - 14u00 Broodjeslunch

DEEL 3 : COMPETENTIE IN GGZ
  14u00 Een nieuw kader voor opleiding & competentie-ontwikkeling in GGZ / Prof. dr. N. Van Broeck

DEEL 4: VERMAATSCHAPPELIJKING IN GGZ
  14u30 Elektronische patiëntendossiers gedeeld met cliënten in GGZ / Prof. dr. J. Vandenberghe
  15u00 Kijk van ervaringsdeskundigen op nieuwe ontwikkeling in GGZ / N. Albert

15u30 - 15u45 Pauze

  15u45 Governance van netwerken prof. dr. K. Eeckloo
  16u15 Panelgesprek met netwerken / Met medewerking van G. Rector, S. Van Sevecotte, M. Danckaerts, … & afvaardigingen van federale en Vlaamse overheid.

17u15 Besluiten prof. dr. G. Lemmens

Wanneer?

donderdag 18 mei 2017 - 09:00

Waar?

Het Pand, Gent

Oost-Vlaanderen

Meer info en inschrijven

ZorgAndersTv (2025 volgers)
ZORGMagazine (3185 volgers)

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor onze e-nieuwsbrief