U bent hier

Zorgnetwerken Samenlevingsopbouw (Zohra Avelgem)

Lokaal aanvullend dienstenaanbod
Een zorgnetwerk is een lokale voorziening die een aanvullend dienstenaanbod brengt bij kwetsbare mensen. Dit gebeurt via een nauwe samenwerking tussen de netwerkcoördinator, vrijwilligers en lokale actoren. Vrijwilligers ondersteunen kwetsbare mensen door voor hen allerlei kleine (zorg)taken uit te voeren zoals vervoer, boodschappen doen, kookactiviteiten, de was op hangen, huiswerkbegeleiding, voorlezen, … ook (verjaardags)bezoekjes op regelmatige basis worden enorm geapprecieerd. Die bezoekjes of het uitvoeren van kleine klusjes aan huis stelt vrijwilligers tegelijk ook in staat om eventuele verborgen noden op te merken en te signaleren aan de netwerkcoördinator. Ondertussen zijn er reeds een 35-tal zorgnetwerken aan de slag, verspreid over gans Vlaanderen, maar wel vooral geconcentreerd in West-Vlaanderen.

Samenlevingsopbouw
De vzw Samenlevingsopbouw ondersteunt deze zorgnetwerken al enkele jaren via projectontwikkeling en projectondersteuning. Met een draaiboek, vormingsmodules rond deontologie en de signaalfunctie voor zorgnetwerk-vrijwilligers en www.ontknoop.be (de website over en voor de zorgnetwerken) heeft het al het nodige ondersteunend materiaal in huis om lokale besturen te helpen met zorgnetwerken aan de slag te gaan.

Van een vrijwilligersnetwerk voor senioren in landelijke gebieden tot ondersteuning van kwetsbare groepen
De zorgnetwerken zijn oorspronkelijk gegroeid in functie van de ondersteuning van senioren in landelijke dorpen waar tendensen als een verdwijnend voorzieningennetwerk, afbrokkelende sociale cohesie, verdoken problematiek,... de nood aan een nabij ondersteunend netwerk van vrijwilligers blootlegden. Sedert 2012 loopt in samenwerking met Cera een verdiepend project waarin onderzocht wordt of deze zorgnetwerken ook kunnen ingezet worden naar andere maatschappelijk kwetsbare groepen toe. 

Hoe slimmer zorgen voor morgen? 
Zorgnetwerken mobiliseren sociaal kapitaal in dorpen en buurten. Zo zijn ze een instrument om senioren en zorgbehoevenden langer kwaliteitsvol te laten thuis wonen via aanvullende hulp- en dienstverlening. Tegelijk bieden ze ook de nodige ondersteuning aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen, kinderen, jongeren (armoedebestrijding) via bv. Huiswerkbegeleiding, het organiseren van laagdrempelige ontmoetingen, kookactiviteiten, voorleessessies bij kleuters, … De netwerken maken het mogelijk om pro-actief beleid te voeren, onderbescherming tegen te gaan en verborgen noden sneller te detecteren.