‘Provinciale dienstverleningscentra voor personen met een handicap West-Vlaanderen’

Tot voor kort gingen de drie provinciale voorzieningen voor gehandicaptenzorg, ‘Ons Erf’ in Brugge, ‘De Waaiberg’ in Gits en ‘’t Venster’ in Emelgem, schuil onder de vzw met als naam ‘Provinciale dienstverleningscentra voor personen met een handicap West-Vlaanderen’.

In de loop van het voorbije jaar besliste de Raad van Bestuur om werk te maken van een naamsverandering voor de vzw. De opdracht luidde: een kortere en meer werkbare roepnaam, fris ogend en dynamisch. Met de jaarwisseling werd de naam UNIE-K gekozen, met als baseline ‘provinciale voorzieningen voor personen met een beperking’.

In totaal richt de vzw zich tot meer dan driehonderd cliënten en stelt ze ongeveer vijfhonderd personeelsleden tewerk.

De naam ‘UNIE-K’ verwijst naar:

  • De unie van de twee vroegere vzw’s (Ons Erf en De Waaiberg) en de drie centra (Ons Erf, De Waaiberg en ’t Venster) die, met hun diverse afdelingen steeds meer delen erbij krijgen. Ook het ovaal in het logo (zie boven) heeft zijn betekenis en verwijst naar de gediversifieerde verzameling van diensten die de vzw rijk is.
  • De voorzieningen zijn ‘uniek’: in West-Vlaanderen zijn het de enige voorzieningen met provinciale verankering en de vzw is wellicht ook de enige vzw die zich tot  zoveel verschillende doelgroepen richt en zo’n divers palet aan woonvormen aanbiedt (van dagcentrum, over beschermd wonen tot nursing).
  • En binnen dit alles is voor de vzw de ‘K’ als afgezonderde letter essentieel: ze verwijst naar de kwetsbare doelgroep die de vzw opvangt, waarbij evenzeer de k van kwaliteit hoog in het vaandel wordt gedragen.

    Een unieke vzw voor en met unieke mensen!

Meer info:     algemeen directeur vzw UNIE-K – Leo De Smet
leo.desmet@onserf.be of 050 40 69 37

Zoeken