U bent hier

UZ Gent bouwt aan een nieuw, toekomstgericht elektronisch patiëntendossier

19/04/17

Binnenkort implementeert het UZ Gent een nieuw, innovatief en geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD). Het ziekenhuis gaat daarvoor in zee met de firma Cerner, een wereldspeler in gezondheidssoftware. Het nieuwe EPD is flexibel en toekomstgericht en zal patiënten bovendien meer betrokkenheid bij hun zorg bieden. Na een grondige voorbereiding zal het UZ Gent in één beweging de knop omdraaien en het oude EPD volledig inruilen voor het nieuwe systeem.  

Een elektronisch patiëntendossier (EPD) bundelt de medische gegevens van een patiënt digitaal. In een EPD worden resultaten van medische onderzoeken en behandelingen beheerd, wordt de zorg gepland en geregistreerd, wordt medicatie bijgehouden en worden dossiernotities en correspondentie bewaard. Het UZ Gent gebruikt al sinds 1997 zijn huidige EPD en het systeem heeft zijn technologische grenzen bereikt. Het UZ Gent ging daarom op zoek naar een vervanger en vond in de firma Cerner de meest geschikte kandidaat voor het project. Samen met Cerner zal het UZ Gent de komende maanden het nieuwe EPD op poten zetten en implementeren. Het project kreeg de naam Geniuz, een verwijzing naar Gent, informatie en UZ. De belangrijkste doelstellingen van Geniuz zijn het UZ Gent verder klaarstomen voor de toekomst en patiënten meer betrekken.

Als eerste stap wordt het bestaande EPD volledig vervangen. Dat betekent dat het nieuwe systeem alle basisfuncties van het huidige EPD (zie kaderstukje) overneemt. Om de continuïteit van de zorg te garanderen zal de omschakeling van het volledige systeem van de ene op de andere dag plaatsvinden. Die oefening wordt in de loop van 2019 afgerond en maar liefst 4.000 medewerkers zullen opgeleid worden.

Ir. Christiaan Polet, CIO van het UZ Gent: "Met het nieuwe EPD bereiden we ons voor op de toekomst. Het systeem zal flexibel zijn en volledig afgestemd worden op de noden van de zorgverleners en patiënten van het UZ Gent. We kiezen voor een big bang scenario en zullen in 2019 van de ene op de andere dag overschakelen naar het nieuwe EPD. Zo blijft de continuïteit van de zorg gegarandeerd. Samen met Cerner bereiden we die omschakeling tot in de puntjes voor."

Extra's
Het nieuwe EPD wordt eveneens met extra functies uitgerust. Zo kan het systeem "meedenken" met zorgverleners en onder meer suggesties doen om de nodige onderzoeken voor een patiënt te plannen. Ook bestaat de mogelijkheid om via het nieuwe EPD zorgverleners te waarschuwen over bijvoorbeeld allergieën van patiënten voor bepaalde stoffen. Het systeem zal ook wetenschappelijke studies van het UZ Gent ondersteunen en er zullen internationale coderingsstandaarden gebruikt worden.

Voor patiënten zal een portaal ingebouwd worden. Dat portaal zal niet alleen een up-to-date communicatiemiddel zijn, maar ook een kanaal om gezondheidsdata (van metingen thuis, data van wearables, …) veilig en efficiënt door te sturen naar behandelende artsen. Het nieuwe EPD zal ook de samenwerking tussen partnerziekenhuizen en met externe zorgverleners faciliteren.

Prof. dr. Johan Decruyenaere, voorzitter van het Platform voor Medische Innovatie van het UZ Gent: "Geniuz is een ambitieus veranderingsproject en een belangrijke stap voorwaarts. Het nieuwe EPD zal de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten verder verbeteren en het werk van onze zorgverleners maximaal faciliteren. Samen met de patiënten zullen we het patiëntenportaal vormgeven en ook zorgverleners en administratief personeel zullen input kunnen geven voor de configuratie en implementatie van het nieuwe EPD."

Bron: UZ Gent - eigen berichtgeving